Wstrzymanie relacji handlowych z Rosją

Wstrzymanie relacji handlowych z Rosją

KOMUNIKAT

Zarząd Famed Żywiec sp. z o.o. oświadcza, że spółka wstrzymuje do odwołania relacje handlowe z partnerami z Rosji. Wstępnym warunkiem powrotu do realizacji kontraktów dla klientów z tych państw jest zakończenie działań wojennych prowadzonych przeciwko Ukrainie, przez Rosje. Zmiana naszego stanowiska będzie uzależniona także od ewentualnych decyzji administracyjnych polskiego rządu i Unii Europejskiej.
Famed Żywiec materialnie i finansowo wspiera realizowane działania humanitarne. Nasza spółka, przy zaangażowaniu pracowników, na bieżąco reaguje na docierające do nas ze strony m.in. organizacji pozarządowych z Polski i z Ukrainy prośby dotyczące pomocy. Podejmujemy szereg różnorodnych inicjatyw mających na celu wsparcie obywateli Ukrainy, w tym osób przebywających w Polsce.

Skontaktuj się z nami