Etyka w bizesie

Kodeks etyki i postępowania w biznesie

W naszej działalności kierujemy się określonymi zasadami

To pozwala nam utrzymać wysokie standardy etyczne i wartości obowiązujące w firmie

Nasz Kodeks etyki i postępowania w biznesie przedstawia obowiązujące w firmie zasady i zwyczaje dotyczące przestrzegania prawa i etyki biznesowej. Odzwierciedla on wysokie standardy etyczne i fundamentalne wartości obowiązujące w firmie. Kodeks nie uwzględnia wprawdzie wszystkich możliwych sytuacji, z jakimi możemy się spotkać w rzeczywistości biznesowej ale oferuje ogólne wskazówki dotyczące oczekiwań firmy względem zachowania pracowników i jej przedstawicieli oraz ich odpowiedzialności etycznej i prawnej jako reprezentantów firmy Famed Żywiec. Każdy członek zarządu, rady nadzorczej, a także każdy pracownik Famed Żywiec Sp. z o.o. jest zobowiązany do zapoznania się z tym kodeksem i do przestrzegania zawartych w nim reguł i zasad podczas i w związku z działaniami podejmowanymi w imieniu Spółki.

business-team-during-meeting
Skontaktuj się z nami