Sprzęt medyczny – krajowe szpitale w 2022 najchętniej zamawiały polskie stoły operacyjne

Sprzęt medyczny – krajowe szpitale w 2022 najchętniej zamawiały polskie stoły operacyjne

INFORMACJA PRASOWA

Niemal co trzeci stół zamawiany w Polsce w ubiegłym roku w ramach przetargów publicznych dostarczył Famed Żywiec. Zaufanie krajowych zamawiających i wzrost eksportu, w szczególności w Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku, przyczyniły się do dobrych wyników producenta z Żywca. Jego przychody ze sprzedaży wzrosły o 8 proc. w porównaniu do 2021 roku.

Sprzęt medyczny żywieckiej spółki zyskuje na popularności

Najczęściej wybierani w przetargach publicznych, których przedmiotem były stoły operacyjne*, obok Famedu Żywiec byli amerykański HillRom (grupa Baxter) i szwedzka marka Getinge (grupa Maquet). Udział produktów żywieckiej marki obejmuje 28,7 proc. wartości tego rynku, a łącznie wspomniani producenci odpowiadali za dostawę ok. 70 proc. stołów operacyjnych.

– Osiągniecie pozycji lidera w sektorze publicznym w Polsce jest potwierdzeniem zaufania do jakości i funkcjonalności naszych produktów. Sukces tym większy, że prześcignęliśmy światowych liderów rynku. Udowadniamy, że niezależny producent, jeśli kieruje się przemyślanym podejściem, ma szansę skutecznie rywalizować z globalnymi potentatami – komentuje Marek Suczyk, wiceprezes Famed Żywiec. – W ostatnich latach również notowaliśmy pod tym względem dobre wyniki, plasując się na podium zestawień rocznych. Niemniej pierwsza pozycja to świetny wynik i zarazem miła niespodzianka – dodaje.

sprzęt medyczny w przetargach publicznych

Wzrost sprzedaży Famed OPTIMA

W grupie produktowej stołów operacyjnych najchętniej zamawiany przez klientów Famedu (publicznych i prywatnych zarówno w Polsce, jak i za granicą) był model Famed OPTIMA, którego sprzedaż rok do roku wzrosła o 1/3. Optima to stół o wysokiej funkcjonalności, a dzięki kompatybilności ze specjalistycznymi akcesoriami, wytwarzanymi i oferowanymi przez Famed, spełnia wymagania wielu specjalizacji np. ortopedii, traumatologii, neurologii czy urologii.

– Wcześniej numerem jeden był stół ekonomiczny Famed SU-03. Ubiegłoroczna sprzedaż obu modeli przyniosła ponad połowę przychodu całej grupy produktowej. Ta zmiana tworzy dobrą perspektywę. Optima to produkt zaawansowany technologicznie, który wraz z akcesoriami pozwala nam oferować kompleksowe rozwiązania. Taki model działania to jeden z aktualnych trendów w branży medycznej, co podkreślali lekarze z całego świata, z którymi rozmawialiśmy podczas Arab Health 2023 – dodaje Marek Suczyk.

Famed NEXO najpopularniejsze polskie łóżko szpitalne na świecie

W segmencie łóżek szpitalnych ¾ sprzedaży w ujęciu globalnym stanowił model Famed NEXO. Od kilku lat to najlepiej sprzedające się polskie łóżko. W czasie pandemii Covid-19 było zamawiane jeszcze częściej, a wraz z rozprzestrzenianiem się wirusa SarsCov2 zamówienia na ten sprzęt wpływały z kolejnych krajów.

Miniony rok był kolejnym, w którym czołowy europejski wytwórca sprzętu medycznego zanotował wzrost, i kolejnym w którym przekroczone zostały przyjęte założenia budżetowe. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 93,5 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 7 mln PLN (8 proc.) rok do roku.

Utrzymaliśmy rentowność działalności na stosunkowo wysokim poziomie, zarówno w odniesieniu do EBITDA jak i wyniku netto. Pomimo wysokiej inflacji udało nam się uniknąć nadmiernego wzrostu zarówno kosztów produkcji jak i administracyjnych – komentuje Paweł Tomala, wiceprezes i dyrektor finansowy Famed Żywiec.

Sprzęt medyczny z Żywca w 113 krajach świata

W minionym roku spółka odnotowała ponad 30 proc. wzrost sprzedaży w podstawowych grupach produktowych – stołów operacyjnych i łóżek. Polska niezmiennie pozostaje najlepszym rynkiem dla Famedu, a firma z Żywca generuje na nim ok. 1/3 przychodów. Sumarycznie większy wzrost osiągnięto w eksporcie realizowanym do 113 krajów, największą sprzedaż – 46 proc. ogólnej sprzedaży w 2022 roku – notując w Europie (regiony CEE, WE, CIS).

Ten wynik osiągnięto mimo podjętej wiosną decyzji o zaprzestaniu współpracy z dystrybutorami z Rosji. Famed aktywnie włączył się w pomoc dla Ukrainy i utrzymuje kontakty handlowe z partnerami w tym kraju. Poza Europą największy, prawie dwukrotny, wzrost przychodów odnotowano w rejonie Dalekiego Wschodu, głównie za sprawą kontraktów zrealizowanych w Pakistanie, Chinach, Indiach i Tajlandii.

Dobry wynik w Europie ma dla nas duże znaczenie. Po pandemii jeszcze mocniej ukierunkowaliśmy naszą strategię na ten region. Motywacją była chęć uniezależnienia się od wahnięć rynkowych będących efektem zjawisk z jakimi mamy obecnie do czynienia w skali makro, np. zamykaniem się krajów na zagraniczne produkty czy wysokimi kosztami logistyki. Jednym z naszych głównych filarów pozostaje rejon Europy Środkowej z Czechami i Słowacją na czele. W obu krajach rozpoczęliśmy sprzedaż bezpośrednią – komentuje Marek Suczyk.

Ameryka Łacińska to dobry rynek dla sprzętu medycznego

Wyzwaniem z jakim Famed chce zmierzyć się w 2023 roku jest potencjał Ameryki Łacińskiej. Sprzęt dostarczany jest tam drogą morską (z uwagi na niższy koszt, który pozostaje po stronie dostawcy). Dostawa, podobnie jak wytworzenie sprzętu, zajmuje średnio kilka tygodni, a większość zamawiających wymaga, aby produkt trafił do odbiorcy w czasie od 4 do 6 tygodni. Mimo tych wyzwań Famed realizuje zamówienia dla klientów z regionu LATAM, choć w 2022 roku sprzedaż w nim zapewniła jedynie 4 proc. przychodów spółki z tego tytułu.

Od stycznia aktywnie działamy, aby zmienić ten stan rzeczy. W Kolumbii otworzyliśmy przedstawicielstwo, będące przyczółkiem Famedu do ekspansji w części świata mającej duży potencjał. Nasze aspiracje sięgają czołówki globalnego biznesu w segmentach łóżek szpitalnych i stołów operacyjnych, a droga do tego celu wiedzie m.in. przez rynki krajów Ameryki Południowej – podsumowuje Marek Suczyk.

* Opracowanie własne na podstawie Biuletynu Grupy Biznes Polska, odzwierciedlające ok. 90% przetargów publicznych w segmencie stołów operacyjnych ogólnochirurgicznych, realizowanych w Polsce. Nie uwzględnia postepowań dotyczących produktów o wąskiej specjalizacji np. do wyciągów kończyn czy tzw. stołów systemowych.

Skontaktuj się z nami