Polska Zielona Fabryka Roku jest w Żywcu

Polska Zielona Fabryka Roku jest w Żywcu

INFORMACJA PRASOWA

Famed Żywiec został wyróżniony w kategorii Zielona Fabryka w ósmej edycji konkursu Fabryka Roku. Drugim laureatem wyróżnienia w tej kategorii została fabryka Mercedes Benz w Jaworze. Jury doceniło wdrożone przez wytwórcę sprzętu medycznego z Żywca rozwiązania w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, które pozwoliły spółce ograniczyć ilość odpadów nie poddawanych recyklingowi niemalże do zera. W 2018 roku Famed wytworzył 160,869 ton odpadów poprodukcyjnych, z których 99,95 proc. zostało przez nią ponownie zagospodarowywanych lub poddanych zewnętrznemu recyklingowi, a jedynie 84 kg trafiło do składowania.

Famed Żywiec i Mercedes Benz – Zielone Fabryki Roku 

W kategorii Zielona Fabryka Roku członkowie jury oceniali stosowanie w firmach rozwiązań przyjaznych dla środowiska, tj. maksymalną efektywność energetyczną, zgodność z przepisami o ochronie środowiska, ograniczenie do minimum strat w procesach produkcyjnych, gospodarkę odpadami oraz sposoby postępowanie z substancjami niebezpiecznymi. W założeniu organizatorów konkursu nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne powinno uwzględniać wpływ swojej działalności na środowisko, a także gospodarować materiałami, odpadami i energią zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Obok Famedu drugą wyróżnioną w tej kategorii fabryką (ex aequo) jest zakład Mercedes Benz Manufacturing Poland w Jaworze. Fabryka w Jaworze jest pierwszą w Polsce w całości napędzaną energią odnawialną.

– Dobre wyniki, a co więcej sukcesywna poprawa efektów, w obszarze ochrony środowiska nie byłyby możliwe bez konsekwencji we wdrażaniu rozwiązań Gospodarki Obiegu Zamkniętego i Czystszej Produkcji. Przyznanie prestiżowego wyróżnienia ogromnie nas cieszy. Famed Żywiec udowodnia, że niekoniecznie jedynie globalne firmy, takie jak Mercedes Benz, mogą dawać dobry przykład. Nagroda to również dowód, że sukces biznesowy może iść w parze z odpowiedzialnym podejściem do kwestii środowiskowych – mówi Marek Suczyk, wiceprezes Famedu Żywiec.

– Mimo iż zagadnienia związane z wpływem działalności firmy na środowisko naturalne są obecne w dyskursie publicznym, to wciąż w wielu firmach ten trend jest czymś nowym. Dlatego napawa nas dumą fakt, iż możemy się pochwalić dwoma dekadami skutecznych starań o lepsze środowisko i czystsze powietrze w Żywcu. Jednak w naszej działalności skupiamy się przede wszystkim na poprawie bezpieczeństwa pacjenta i personelu szpitalnego. Rozwijamy technologie ograniczające rozwój bakterii czy minimalizujące szkodliwą dawkę promieniowania RTG, co jest naprawdę istotne dla pacjentów i lekarzy – mówi Michał Grossy, Marketing i Product Manager Famedu Żywiec.

W Famedzie produkcja rośnie a ilość odpadów maleje 

Żywiecka firma konsekwentnie doskonali procesy technologiczne. Kilkanaście zrealizowanych w zakresie czystszej produkcji projektów i dobre praktyki Gospodarki Obiegu Zamkniętego pozwoliły uzyskać rekordowe efekty.

Famed wytwarza rocznie ponad 3 tysiące egzemplarzy swoich wyrobów – łóżek szpitalnych, stołów operacyjnych czy wózków do transportu pacjentów. W produkcji zużywanych jest m.in. 288 ton stali różnego gatunku, 135 km rur i profili stalowych, a także tworzywa sztuczne. Surowce, które poddawane są ponownemu przetwarzaniu to stal czarna i nierdzewna, odpady chemiczne po procesach galwanicznych, zużyte pianki poliuretanowe, wypełnienia materaców, opakowania, detale produkcyjne, odpadki spawalnicze, oleje. Wielość frakcji i materiałów, które poddawane są recyklingowi i ponownemu zagospodarowaniu jest wyzwaniem.

– W Famedzie cały proces odzyskania surowca jest bardziej skomplikowany niż w innych firmach mogących pochwalić się 90 procentowym lub wyższym wskaźnikiem odzysku odpadów. W naszym zakładzie proces ten angażuje wiele osób, na różnych poziomach zarządzania. Ze względu na stopień skomplikowania produkcji wymaga też od nas niebagatelnych nakładów pieniężnych. Dlatego tym bardziej cieszą nas osiągane wyniki, które z roku na rok są coraz lepsze – mówi Michał Grossy.

W 2017 roku w efekcie działalności produkcyjnej spółki powstały 183 tony odpadów, z których niemal 99 proc. zostało ponownie wykorzystanych. Wynik osiągnięty w 2018 roku jest jeszcze lepszy. Famed o prawie 12 proc. zmniejszył – mimo zwiększonej wielkości produkcji – ilość wytworzonych odpadów poprodukcyjnych, do poziomu 160,869 ton. Aż 99,95 proc. z nich przekazano do ponownego zagospodarowania w formie odzysku lub recyklingu przez firmy zewnętrzne. Jedynie 84 kilogramy, czyli 0,05 proc., trafiły do składowania.

– Skuteczna walka z odpadami pozwala nam ograniczać wpływ na środowisko i przynosi wymierne korzyści finansowe. Naszą firmę tworzy zespół około 300 pracowników. To, że efektem działalności tak dużej organizacji są jedynie 84 kg odpadów poprodukcyjnych, które trafiają do składowania, uznajemy za nasz sukces. Prowadzimy także szkolenia realizowane z myślą o podnoszeniu świadomości ekologicznej oraz zwiększaniu zaangażowania pracowników w działania na rzecz środowiska naturalnego – komentuje Małgorzata Kotajny-Szewczyk, Dyrektor ds. Logistyki Famedu Żywiec.

Polski sprzęt medyczny znajduję nabywców na całym świecie

Famed dostarcza swoje wyroby do odbiorców niemal 100 krajów. Nie maleje popyt na wyposażone m.in. w technologie antybakteryjne łóżka szpitalne z Żywca. Szczególne zainteresowanie placówek medycznych wzbudza również Famed FLARE, najważniejsza ubiegłoroczna premiera żywieckiej marki. Stół pobił światowy rekord przezierności dla promieni rentgenowskich. Obniżenie tego parametru do poziomu 0,36mmAI* pozwoliło ograniczyć dawkę promieniowania, z zachowaniem wysokiej jakości obrazowania.

Sprzedaż w pierwszym półroczu br., wzrosła (w porównaniu do analogicznego w roku ubiegłym) o 10 proc. W 2018 roku spółka zanotowała wpływy na poziomie 55 mln zł, czyli na niemal trzykrotnie wyższym poziomie niż w roku 2014. W latach 2014-2018 łączne wpływy Famedu z rynku krajowego to ok. 100 mln złotych, a przychody z eksportu osiągnęły wartość ponad 110 mln złotych.

Inicjatywa przedsiębiorstw produkcyjnych 

Tytuł Fabryka Roku przyznawany jest przez redakcje magazynów Inżynieria i Utrzymanie Ruchu oraz Control Engineering Polska. Konkurs ma promować zakłady produkcyjne, które są liderami wprowadzania najnowocześniejszych rozwiązań i technologii (w obszarze utrzymania ruchu, automatyzacji produkcji, systemów IT wspomagających produkcję, „Przemysłu 4.0” oraz  działalności proekologicznej) pozwalających osiągać bardzo dobre wyniki operacyjne. W jury konkursu zasiadają przedstawiciele firm m.in. Bosch, Rafako, Rockwell Automation, Astor czy American Tobacco. W tegorocznej edycji konkursu rywalizowało 60 fabryk, które oceniano w 18 kategoriach. W gronie finalistów znalazły się m.in. zakłady Danone, Kronospan, czy CCC. Gala finałowa odbyła się 4 grudnia w Warszawie. Tytułem Fabryka Roku wyróżniono Pilkington Automotive Poland.

* Każde urządzenie medyczne znajdujące się pomiędzy pacjentem, a aparatem RTG, stanowi barierę dla promieni rentgenowskich, której stopień określony jest parametrem przezierności, wyrażonym w milimetrach Aluminium (Al) tj. ekwiwalentem aluminium. Stół operacyjny z parametrem o wartości 0,36 stanowi dla ramienia C barierę w przenikalności odpowiadającą 0,36 mm warstwy arkusza blachy aluminium, według określonego standardu jej konstrukcji.

Skontaktuj się z nami