Polska Zielona Fabryka Roku jest w Żywcu

Polska Zielona Fabryka Roku jest w Żywcu

Famed Żywiec został wyróżniony w kategorii Zielona Fabryka w ósmej edycji konkursu Fabryka Roku. Drugim laureatem wyróżnienia w tej kategorii została fabryka Mercedes Benz w Jaworze. Jury doceniło wdrożone przez nas rozwiązania w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, które pozwoliły spółce ograniczyć ilość odpadów nie poddawanych recyklingowi niemalże do zera. W 2018 roku Famed wytworzył 160,869 ton odpadów poprodukcyjnych, z których 99,95 proc. zostało przez nią ponownie zagospodarowywanych lub poddanych zewnętrznemu recyklingowi, a jedynie 84 kg trafiło do składowania.

FAMED ŻYWIEC i MERCEDES BENZ – ZIELONE FABRYKI ROKU

W kategorii Zielona Fabryka Roku członkowie jury oceniali stosowanie w firmach rozwiązań przyjaznych dla środowiska, tj. maksymalną efektywność energetyczną, zgodność z przepisami o ochronie środowiska, ograniczenie do minimum strat w procesach produkcyjnych, gospodarkę odpadami oraz sposoby postępowanie z substancjami niebezpiecznymi. W założeniu organizatorów konkursu nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne powinno uwzględniać wpływ swojej działalności na środowisko, a także gospodarować materiałami, odpadami i energią zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Obok Famedu drugą wyróżnioną w tej kategorii fabryką (ex aequo) jest zakład Mercedes Benz Manufacturing Poland w Jaworze. Fabryka w Jaworze jest pierwszą w Polsce w całości napędzaną energią odnawialną.

– Dobre wyniki, a co więcej sukcesywna poprawa efektów, w obszarze ochrony środowiska nie byłyby możliwe bez konsekwencji we wdrażaniu rozwiązań Gospodarki Obiegu Zamkniętego i Czystszej Produkcji. Przyznanie prestiżowego wyróżnienia ogromnie nas cieszy. Famed Żywiec udowodnia, że niekoniecznie jedynie globalne firmy, takie jak Mercedes Benz, mogą dawać dobry przykład. Nagroda to również dowód, że sukces biznesowy może iść w parze z odpowiedzialnym podejściem do kwestii środowiskowych – mówi Marek Suczyk, wiceprezes Famedu Żywiec.

Rocznie wytwarzamy ponad 3 tysiące egzemplarzy swoich wyrobów – łóżek szpitalnych, stołów operacyjnych czy wózków do transportu pacjentów. W produkcji zużywanych jest m.in. 288 ton stali różnego gatunku, 135 km rur i profili stalowych, a także tworzywa sztuczne. Surowce, które poddawane są ponownemu przetwarzaniu to stal czarna i nierdzewna, odpady chemiczne po procesach galwanicznych, zużyte pianki poliuretanowe, wypełnienia materaców, opakowania, detale produkcyjne, odpadki spawalnicze, oleje. Wielość frakcji i materiałów, które poddawane są recyklingowi i ponownemu zagospodarowaniu jest wyzwaniem.

– W Famedzie cały proces odzyskania surowca jest bardziej skomplikowany niż w innych firmach mogących pochwalić się 90 procentowym lub wyższym wskaźnikiem odzysku odpadów. W naszym zakładzie proces ten angażuje wiele osób, na różnych poziomach zarządzania. Ze względu na stopień skomplikowania produkcji wymaga też od nas niebagatelnych nakładów pieniężnych. Dlatego tym bardziej cieszą nas osiągane wyniki, które z roku na rok są coraz lepsze – mówi Michał Grossy.

– Skuteczna walka z odpadami pozwala nam ograniczać wpływ na środowisko i przynosi wymierne korzyści finansowe. Naszą firmę tworzy zespół około 300 pracowników. To, że efektem działalności tak dużej organizacji są jedynie 84 kg odpadów poprodukcyjnych, które trafiają do składowania, uznajemy za nasz sukces. Prowadzimy także szkolenia realizowane z myślą o podnoszeniu świadomości ekologicznej oraz zwiększaniu zaangażowania pracowników w działania na rzecz środowiska naturalnego – komentuje Małgorzata Kotajny-Szewczyk, Dyrektor ds. Logistyki Famedu Żywiec.

Tytuł Fabryka Roku przyznawany jest przez redakcje magazynów Inżynieria i Utrzymanie Ruchu oraz Control Engineering Polska. Konkurs ma promować zakłady produkcyjne, które są liderami wprowadzania najnowocześniejszych rozwiązań i technologii (w obszarze utrzymania ruchu, automatyzacji produkcji, systemów IT wspomagających produkcję, „Przemysłu 4.0” oraz  działalności proekologicznej) pozwalających osiągać bardzo dobre wyniki operacyjne. W jury konkursu zasiadają przedstawiciele firm m.in. Bosch, Rafako, Rockwell Automation, Astor czy American Tobacco. W tegorocznej edycji konkursu rywalizowało 60 fabryk, które oceniano w 18 kategoriach. W gronie finalistów znalazły się m.in. zakłady Danone, Kronospan, czy CCC. Gala finałowa odbyła się 4 grudnia w Warszawie. Tytułem Fabryka Roku wyróżniono Pilkington Automotive Poland.

Skontaktuj się z nami