Personel medyczny i pacjenci bardziej bezpieczni dzięki osiągnięciu polskich inżynierów

Personel medyczny i pacjenci bardziej bezpieczni dzięki osiągnięciu polskich inżynierów

INFORMACJA PRASOWA

Najnowsza wersja Famed Flare – wyposażonego w karbonowy blat stołu operacyjnego Famedu Żywiec – oferuje rekordowo niską przezierność na poziomie 0,33mmAI*. Obniżenie parametru przezierności wiąże się z ograniczeniem o 8 proc. dawki promieniowania niezbędnej do wykonania zdjęć RTG. Osiągnięcie żywieckiej spółki podnosi bezpieczeństwo personelu i pacjentów uczestniczący w zabiegach, podczas których wykorzystywane jest obrazowanie rentgenowskie np. operacji chirurgii sercowo-naczyniowej, neurochirurgicznych, urologicznych, ortopedycznych czy terapii zwalczania bólu kręgosłupa.

Famed Żywiec jest pionierem wykorzystania karbonu w sprzęcie medycznym. Jako jedna z pierwszych na świecie firm do produkcji stołów operacyjnych wykorzystuje włókna węglowe. Polska spółka jest także rekordzistą w dziedzinie bezpieczeństwa blatu stołu do obrazowania. Najnowsza wersja stołu operacyjnego Famed Flare – wyposażonego w karbonowy blat i dedykowanego obrazowaniu medycznemu – oferuje współczynnik przezierności na poziomie 0,33 mmAI*. Polepszenie parametru przezierności wiąże się z większym bezpieczeństwem kadry lekarskiej i pielęgniarskiej.

Karbon to główny materiał, którego używamy w rozwiązaniach konstrukcyjnych stołów operacyjnych, aby usprawnić pracę chirurgów czy radiologów. Ta przełomowa „technologia jutra” odpowiada na potrzeby środowiska lekarskiego, nie tylko ułatwiając obrazowanie medyczne, ale co równie istotne podnosząc jego bezpieczeństwo, na co wpływ ma obniżenie dawki promieniowania – komentuje Marek Suczyk, wiceprezes Famedu Żywiec.  

W nowym Famed Flare udało się ją zmniejszyć o 8 proc., w porównaniu do poprzedniej wersji stołu. Obniżenie parametru przezierności pozwala ograniczyć dawki promieniowania, co ma znaczenie wobec podwyższonego ryzyka wystąpienia u lekarzy i pielęgniarek zmian chorobowych związanych z napromieniowaniem.

– Ta niewielka, jak może się wydawać, „oszczędność” jest szczególnie istotna m.in. podczas zabiegów chirurgii małoinwazyjnej i angiografii, w czasie których wykonanych może być jednorazowo nawet kilkadziesiąt zdjęć rentgenowskich. Każdorazowo wiąże się to z wystawieniem pracującego przy zabiegu personelu na radiację. Przy dużej intensywności wpływ promieniowania może objawiać się bardzo niekorzystnie i każda poprawa parametrów oznacza większe bezpieczeństwo – mówi Michał Grossy, product manager Famedu Żywiec.

Jednocześnie mimo zmniejszonej dawki promieniowania lekarze mogą liczyć na wyraźne i pozbawione zakłóceń zdjęcia, a tym samym stawiać pewniejsze diagnozy. – Ten aspekt również ma kluczowe znaczenie, bo jakość rentgenogramów wpływa na trafność diagnozy. Nasze rozwiązanie również w tym obszarze przynosi wymierne korzyści. Famed Flare przyczynia się do polepszenia warunków pracy chirurgów i radiologów – wyjaśnia Michał Grossy.

W nowej wersji Famed Flare nie tylko blat i podstawa stołu, lecz również kolumna wykonana zostały z włókna węglowego.

– Włókno węglowe jest mniej podatne na zgniecenie czy nacisk, niż standardowo stosowana w podzespołach stal nierdzewna. Zastosowanie tego materiału zmniejsza ryzyko uszkodzenia podzespołów mobilnego aparatu rentgenowskiego wykorzystywanego w trakcie operacji, w czasie której rzeczy dzieją się szybko i łatwo może dojść do niezamierzonego zniszczenia cennego sprzętu – komentuje Michał Grossy.

W 2018 roku pierwszy wersję stołu Famedu Żywiec przetestowano w Szpitalu Grochowskim w Warszawie. Zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Piotra Kułakowskiego przeprowadził na nim wówczas szereg operacji i zabiegów kardiologicznych m.in. wszczepień stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów.

– Wykonany przez nas eksperyment porównawczy potwierdził, że obrazowanie na stole Famed FLARE wymagało niższej dawki promieniowania niż w przypadku innego modelu stołu operacyjnego, który był obiektem porównania. Zmniejszenie dawki ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta i personelu w trakcie wykonywania zabiegów, gdyż zmniejsza ryzyko wystąpienia zmian chorobowych związanych z napromieniowaniem. Co istotne mamy wrażenie, że obniżony parametr przezierności stołu i zmniejszona dawka promieniowania nie zakłóciły jakości obrazów rentgenowskich – komentował testy prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski, z Kliniki Kardiologii CMPK, Szpitala Grochowskiego w Warszawie.

Porównanie zostało przeprowadzone na kończynie górnej pacjenta po złamaniu trzonu kości promieniowej, zespolonej płytą ORIF. Urządzenie mierzące dawkę, Ramię C GE Elite, wskazało dla Famed FLARE dawkę 0,0077 Gycm2**, podczas gdy wielkość dawki promieniowania dla będącego obiektem porównania stołu do obrazowania innego wiodącego producenta wyniosła 0,0085 Gycm2.

*Każde urządzenie medyczne znajdujące się pomiędzy pacjentem, a aparatem RTG, stanowi barierę dla promieni rentgenowskich, której stopień określony jest parametrem przezierności, wyrażonym w milimetrach Aluminium (mmAl) tj. ekwiwalentem aluminium. Stół operacyjny z parametrem o wartości 0,33 stanowi dla ramienia C barierę w przenikalności odpowiadającą 0,33 mm blachy aluminium, według określonego standardu jej konstrukcji.

** Grej (Gy), jednostka dawki pochłoniętej – ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogrammaterii.

Skontaktuj się z nami