Komunikat

Komunikat

Żywiec 21.11.2022 r.

Na podstawie art. 32 c. pkt. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941 z późn. zm.) podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

Famed Żywiec Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, podczas realizacji czynności związanych ze stosowaniem urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące do analizy składu stopów, nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych dla pracowników i osób z ogółu ludności.

Z uwagi na powyższe stwierdza się, że prowadzona przez jednostkę organizacyjną działalność w zakresie narażenia nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Famed Żywiec Sp. z o.o. informuje również, że prowadzona działalność związana z narażeniem, nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Skontaktuj się z nami