Kolejny rekord świata pobity przez naszą firmę

Kolejny rekord świata pobity przez naszą firmę

Jesteśmy jedną z pierwszych na świecie firm, która do produkcji stołów operacyjnych wykorzystuje włókna węglowe. Prace rozwojowe w tej dziedzinie doprowadziły nas do pobicia kolejnego rekordu świata w przezierności blatu operacyjnego. Co to oznacza w praktyce – większe bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego podczas obrazowania RTG i lepsza jakość zdjęć. Warto dodać, że kolejny rekord również należał do naszej firmy, co świadczy tylko o tym, że robimy wszystko, żeby nasze produkty stawały się lepsze – bardziej bezpieczne, komfortowe i intuicyjne. Takie rozwiązanie oferuje najnowsza wersja Famed Flare z rekordowo niską przezierność na poziomie 0,33mmAI*.

Karbon to główny materiał, którego używamy w rozwiązaniach konstrukcyjnych stołów operacyjnych, aby usprawnić pracę chirurgów czy radiologów. Ta przełomowa „technologia jutra” odpowiada na potrzeby środowiska lekarskiego, nie tylko ułatwiając obrazowanie medyczne, ale co równie istotne podnosząc jego bezpieczeństwo, na co wpływ ma obniżenie dawki promieniowania.

W nowym Famed Flare udało się ją zmniejszyć o 8 proc., w porównaniu do poprzedniej wersji stołu. Obniżenie parametru przezierności pozwala ograniczyć dawki promieniowania, co ma znaczenie wobec podwyższonego ryzyka wystąpienia u lekarzy i pielęgniarek zmian chorobowych związanych z napromieniowaniem.

 

Ta niewielka, jak może się wydawać, „oszczędność” jest szczególnie istotna m.in. podczas zabiegów chirurgii małoinwazyjnej i angiografii, w czasie których wykonanych może być jednorazowo nawet kilkadziesiąt zdjęć rentgenowskich. Każdorazowo wiąże się to z wystawieniem pracującego przy zabiegu personelu na radiację. Przy dużej intensywności wpływ promieniowania może objawiać się bardzo niekorzystnie i każda poprawa parametrów oznacza większe bezpieczeństwo.

Włókno węglowe jest mniej podatne na zgniecenie czy nacisk, niż standardowo stosowana w podzespołach stal nierdzewna. Zastosowanie tego materiału zmniejsza ryzyko uszkodzenia podzespołów mobilnego aparatu rentgenowskiego wykorzystywanego w trakcie operacji, w czasie której rzeczy dzieją się szybko i łatwo może dojść do niezamierzonego zniszczenia cennego sprzętu.

*Każde urządzenie medyczne znajdujące się pomiędzy pacjentem, a aparatem RTG, stanowi barierę dla promieni rentgenowskich, której stopień określony jest parametrem przezierności, wyrażonym w milimetrach Aluminium (mmAl) tj. ekwiwalentem aluminium. Stół operacyjny z parametrem o wartości 0,33 stanowi dla ramienia C barierę w przenikalności odpowiadającą 0,33 mm blachy aluminium, według określonego standardu jej konstrukcji.

** Grej (Gy), jednostka dawki pochłoniętej – ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogrammaterii.

Skontaktuj się z nami