Famed

iso Famed

Ochrona środowiska

Zarząd FAMED Żywiec Sp. z o.o. - nabywca Żywieckiej Fabryki Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. zobowiązał się do kontynuacji działań prośrodowiskowych opartych na strategii Czystszej Produkcji oraz wymaganiach normy PN-EN ISO 14001.

Zobowiązania Zarządu zawiera Polityka Środowiskowa.

Wyroby FAMED Żywiec są produkowane w instalacjach Czystszej Produkcji, spełniających wymagania Prawa Ochrony Środowiska, posiadających wymagane prawem decyzje i pozwolenia. Wszystkie wykorzystywane do produkcji sprzętu medycznego materiały spełniają wymagania normy PN EN ISO 21530 w zakresie odporności na chemiczne środki dezynfekcyjne. Nadzór nad produktami oraz procesem produkcji pełnią zatrudnieni w firmie eksperci i rzeczoznawcy Czystszej Produkcji co daje gwarancję bezpiecznej dla środowiska eksploatacji produktów oraz minimalizacji ich oddziaływania po zakończeniu cyklu życia.

W dniu 27 maja 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie w trakcie corocznego spotkania Laureatów Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości Członek Zarządu FAMED Żywiec Sp. z o.o. podpisał:

Zarząd FAMED Żywiec Sp. z o.o. jest Członkiem Wspierającym Polski Ruch Czystszej Produkcji – Podziękowanie Stowarzyszenia „POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI".

W dniu 9 czerwca 2014 w Ministerstwie Gospodarki w trakcie Konferencji "CP+25", zorganizowanej z okazji 25-lecia światowego i polskiego Programu Czystszej Produkcji FAMED Żywiec Sp. o.o.:
• został wpisany do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
• otrzymał Świadectwo Czystszej Produkcji.
• otrzymał wyróżnienie okolicznościowe "Mature@CP".
Pełnomocnik CP FAMED Żywiec Sp. o.o. w trakcie konferencji otrzymał dyplom "Best@CP".

W trakcie konferencji „Wdrażanie zasad Czystszej Produkcji i 10 zasad Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Globar Compact, która odbyła się w Ministerstwie Gospodarki 8 października 2015 roku FAMED Żywiec Sp. z o.o. otrzymał Decyzję Kapituły o utrzymaniu wpisu w Polskim Rejestrze Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości na kolejny rok.

Doświadczeniami z zakresu zarządzania środowiskowego Spółka dzieli się z :

 

  • Czysta_produkcja_PPRCPiOP_2014_wpis.JPG

  • Czysta_produkcja_cleaner_production_2014.JPG

  • Czysta_produkcja_PPRCPiOP_2014_swiadectwo.JPG

  • Czysta_produkcja_PPRCPiOP_2013_PL.JPG

  • Czysta_produkcja_cleaner_production_2015.JPG